Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen © 2018 GH.
20180710
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1038
Op bijgaande foto zien we kapelaan Van Leest op een houten bruggetje over de Reusel in ít bosgebied ít Turkaa tussen Baarschot en Diessen. Johannes W.A. van Leest was geboren in Loon op Zand en van 2 september 1946 tot 17 augustus 1949 kapelaan van de Willibrordusparochie te Diessen onder pastoor M. van der Linden. Hij was ook aalmoezenier bij de Diessense verkennerij, die het Turkaa als haar speelterrein had. Tijdens een van de bijeenkomsten werd aalmoezenier Van Leest gefotografeerd op dit bruggetje, dat zich bevond tussen het z.g. Brulstrumke (een stuw in het Turkaa) en de Watermolenbrug.
Aalmoezenier kapelaan Van Leest bij een bruggetje over de Reusel in ít Turkaa, omstreeks 1948.