FOTORUBRIEK nr. 1082
Bijgaande foto is gemaakt op 7 juni 1981, Eerste Pinksterdag, tijdens het openluchtspel ‘Dorp in onrust’ van de Brabantse auteur Kees Spierings. Het werd gespeeld door toneelvereniging Hercules, in samenwerking met de beide gildes, onder regie van Huub Bazelmans. Het Comité Diessense Pinksteren droeg zorg voor de organisatie. Het speelveld was op de locatie hoek Heuvelstraat/Kerkstraat, waar vroeger het patronaat stond. Na de sloop hiervan in 1972 deed het braakliggende terrein nog een aantal jaren dienst als parkeerterrein voor de kerkbezoekers. Het decor van het openluchtspel bestond uit een huisje en een café, De Zwaan, dat door leden van de toneelvereniging was gebouwd. De stoelen waarop het publiek zat, stonden gedeeltelijk op de Kerkstraat en de Heuvelstraat. Op de achtergrond zien we de huizen Kerkstraat 2, 4 en 6. Zo’n 500 toeschouwers genoten onder een stralende zon van het stuk, dat al twee keer eerder, op woensdag 3 en vrijdag 5 juni was opgevoerd, beide dagen onder voortdurende regen. Deze foto werd gemaakt door Peter van Bijsterveldt.
Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen © 2020 GH.
20200322
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
Cadeautip:

Scène uit het openluchtspel ‘Dorp in onrust’ op de hoek Heuvelstraat/Kerkstraat tijdens Diessense Pinksteren, zondag 7 juni 1981.

We zien hier twee hoofdrolspelers, links Ad van Doormaal en rechts Harrie Spieringhs. In de put, onzichtbaar voor het publiek, zat souffleur Max van Dijck.