Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen © 2019 GH.
20190114
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1051
Bijgaande foto is een van de oudste zwartwit foto’s uit Diessen. Hij dateert van 1889. We zien hier de leden van de Liederentafel. Dat was een groep mannen die bijeenkwam om gezamenlijk liederen te zingen. Ze luisterden o.a. kerkelijke diensten en festiviteiten op. Dirigent was Jan Moors. Vermoedelijk is uit de Liederentafel in 1894 door toedoen van pastoor Van Iersel de “Kerkelijke Fanfare Sint Willibrordus” opgericht. Dit jaar, 2019, bestaat Harmonie Sint Willibrordus dus 125 jaar, een feit dat niet ongemerkt voorbij zal gaan. Helaas zijn de meeste namen van de Liederentafelzangers ons niet bekend.
Liederentafel Diessen in 1889.
Cadeautip:
Staande vierde van links is Adrianus van Roessel. Zittend: in het midden onderwijzer Alphons Jacobs; rechts daarnaast hoofdonderwijzer Klaas de Brouwer en geheel rechts dirigent Jan Moors. Op de lei op de voorgrond staat ‘Liederentafel 1889 Diessen’.