Van links naar rechts:
Wim Dusée (broer van de bruidegom) en zijn vrouw Cor Dusée-Wesel met hun dochter Wies (één van de drie bruidsmeisjes)- bruid Nelly Maas (nauwelijks zichtbaar) - bruidegom San Dusee - moeder Anni Maas-Weissenfels - vader Toon Maas - Antje Diepstraten-Roelen - Willeke Diepstraten -Harrie Canters (uit Asten) en naast hem zijn vrouw Leny Canters (nicht van oma Annie Maas-Weissenfels). De vrouw met bril is niet bekend.. De serveersters zijn v.l.n.r. Bertha Roozen (later Van Bijsterveldt-Roozen) - Gusta van Zon - Thera Roozen (later Van  Breda-Roozen).

Hartelijke dank aan de dochter van het bruidspaar.
Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen © 2018 GH.
20180514
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1033
Bij het huwelijksfeest van San Dusee en Nelly Maas, omstreeks 1948-1952, werd deze foto gemaakt. Nelly Maas was de dochter van Toon Maas en Anni Maas-Weissenfels. Toon Maas was brug/sluiswachter op Haghorst. Zijn vrouw was van Duitse afkomst. Deze foto staat in het fotoboek ‘Haghorst ons Dorp’ op pagina 220. Eindredacteur Sjef Verhoeven voorzag ons van een aantal namen, de andere kon hij helaas niet achterhalen. Misschien zijn er lezers die ons aan de ontbrekende namen kunnen helpen. Zoals in die tijd gebruikelijk was, werd de bruiloft gevierd bij de bruid thuis. Vermoedelijk is dat hier ook het geval. Rechts op de achtergrond staan drie serveersters uit Haghorst.
Huwelijk San Dusee en Nelly Maas in Haghorst, 28 augustus 1946.
FOTORUBRIEK nr. 1034   Plus hieronder een aanvulling op fotorubriek 1033
Bijgaande schoolfoto dateert uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. De enige persoon waarvan we de naam weten, is de leerkracht: dat is achteraan rechts meester Piet Wagtmans, die onderwijzer was aan de openbare jongensschool, die toen aan de huidige Heuvelmansstraat was. Op deze foto zien we zowel jongens als meisjes. Die zaten toen nog op twee aparte scholen. Hoe het komt dat de kinderen gemengd op de foto staan, is ons niet bekend. In ‘wat Dies… meer zij’, het standaard fotoboek van Diessen, Haghorst en Baarschot uit 1990 staan ook enkele foto’s van gemengde groepen, die precies op dezelfde plaats genomen zijn als deze foto, n.l. op de speelplaats van de oude meisjesschool aan de Molenstraat, met op de achtergrond de kloostertuin. Heel bijzonder op deze foto’s is het heiligenbeeld dat links op de achtergrond zichtbaar is. Datzelfde beeld komen we ook op voornoemde foto’s tegen. Eén jongen menen we ook te herkennen: Toon Vennix Bartz., de eerste jongen links op de tweede rij. Misschien zijn er lezers die hun opa of oma herkennen in een van de kinderen. Als dat zo is, reageer dan via onderstaand contactgegevens.
Schoolgroep Diessen begin jaren ’20 van de vorige eeuw met meester Piet Wagtmans.