Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen ę 2018 GH.
20180415
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1032
Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat we vanaf de Beerseweg Diessen binnenkomend dit beeld zagen: de hoge torens van veevoederfabriek Brameco, die het dorpsbeeld van Diessen domineerden. Bijgaande foto werd vermoedelijk gemaakt in 1987 toen de laatste grote uitbreiding bijna klaar was. In 1956 werd het pakhuis van de CAV (Co÷peratieve Aan- en Verkoop Vereniging) gebouwd op een terrein op de hoek van de Julianastraat en de Laarstraat. In het voorste gedeelte zaten de kantoren, ook dat van de Boerenleenbank. Zaakvoerder was destijds Kees van Gils Adr.z. Naast een Boerenbondwinkel en de handel in kunstmest, was de maalderij aanvankelijk het belangrijkst. Hier werd graan gemalen tot voornamelijk varkens- , rundvee- en pluimveevoer, dat met vrachtwagens in zakken van 50 kilo bij de boeren werd thuisbezorgd. Door het toenemen van de intensieve veehouderij steeg de omzet jaarlijks explosief. Geleidelijk aan ging men over op bulktransport, hetgeen weer uitbreiding van de gebouwen tot gevolg had. In 1984 volgde een fusie met CAV de Beerzen met de nieuwe naam Bedico (Beerzen Diessen CAV Combinatie). Varkens- en pluimveevoer werd voortaan in Diessen geproduceerd en rundveevoer in Middelbeers.  In 1994 ontstond Brameco (Brabantse Mengvoeder Combinatie) door een fusie tussen Bedico met de Co÷peraties Moergestel en Udenhout.  Op 1 januari 2000 werd Co÷peratie Brameco Zon u.a. opgericht na een fusie tussen Brameco en Z.O.N. (landbouwco÷peratie Zuid Oost Nederland) uit Eindhoven. Het hoofdkantoor van de nieuwe co÷peratie Brameco-Zon voeders vestigde zich in Eindhoven, waar ook varkens- en pluimveevoeder werd geproduceerd, zodat de productie van mengvoerders in Diessen werd stilgelegd. Het Diessense pakhuis werd toen gebruikt voor de op- en overslag van gezakte mengvoeders en meststoffen. De productie van rundveevoer vond plaats in de voormalige fabriek in Udenhout. (In Hers en geens dur Diessen deel 9 (2001) geven Wil Vennix en Maarten Hendrikx in het hoofdstuk ĹVan Boerenbond en CAV tot Brameco-Zonĺ een historische terugblik).  Begin 2000  waren de Diessense gebouwen helemaal overbodig geworden en werden ze gesloopt. Sinds 2017 is Brameco-Zon in een nog groter geheel opgenomen, n.l. in ABZ Diervoeding. Deze naam staat voor co÷peratie Arkervaart Brameco-Zon u.a.,  met vestigingen in Nijkerk, Eindhoven en Stroobos.
Na de sloop van de Diessense gebouwen kwam er een braakliggend terrein waarvoor wel plannen waren, die door de crisis echter in de ijskast verdwenen. Pas in november 2017 kwam hier verandering in. Nu lijkt het er op dat er binnen afzienbare tijd gebouwd gaat worden.
Het pakhuis van CAV Diessen (Bedico), gezien vanaf de brug over de Reusel , vermoedelijk in  1987. Waar de aanhangers staan is nu het bedrijventerrein Laardal.