Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen 2018 GH.
20180813
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1040
Op de eerste zondag van september is traditioneel de Diessense kermis. Hoeveel jaar al? Dat was in 2017 een vraag in de Gouden Potvis Quiz, de Diessense dorpskwis. Het antwoord luidde: voor de 195e keer. Het antwoord was te vinden in Hers en geens dur Diessen deel 2 (1994), waar oud-streekarchivaris Pieter Wuisman uiteenzet dat de Diessense kermis al sinds 1820 in september plaatsvindt. Secure rekenaars zullen zeggen dat het antwoord niet klopt en dat het in 2017 de 198e keer moet zijn geweest. Volgens Pieter Wuisman is de kermis echter drie keer vanwege calamiteiten niet doorgegaan. Wilt u weten wat er aan de hand was? In Hers en geens dur Diessen deel 2 (nog te koop bij Fotostichting Diessen) kunt u het antwoord vinden.
De draaimolen op de Diessense kermis, vermoedelijk jaren 20-30 van de vorige eeuw.
Van bijgaande foto van de draaimolen op de Diessense kermis, aan de kleding te oordelen vermoedelijk in de jaren 20-30 van de vorige eeuw, weten we maar heel weinig. De enige persoon die we menen te herkennen, is de man met het snorretje, vierde van links. Dat is Driek Vingerhoets, de oprichter van de Diessense Peugeotgarage (nu Nefkens). In de volksmond was hij beter bekend als Driekske Bie. Hij werd zo genoemd omdat zijn vader bijenhouder was. Die werd in Diessen Peerke Bie genoemd. De andere personen op de foto zijn ons niet bekend. Hopelijk herkennen oudere lezers de anderen.