Eerder geplaatste Fotorubrieken

Hieronder kunt u kiezen uit welk jaar u de fotorubrieken wilt zien met omschrijving. De eerste fotorubriek dateert van 12 januari 1978. Deze rubrieken zijn eerder verschenen in ons plaatselijk blad "DEUSONE". Wij hopen u er een plezier mee te doen om deze rubrieken nog eens te kunnen bekijken.
Logo
"Fotostichting Diessen"

Fotostichting Diessen 2019 GH.
20191007
Reacties zijn altijd welkom via Contactformulier of e-mail info@fotostichtingdiessen.nl of facebook of via telefoonnummer 013 5042413.
FOTORUBRIEK nr. 1070
Op 3 oktober van dit jaar was het 75 jaar geleden dat het centrum van Diessen zijn vrijheid herkreeg na meer dan vier jaar bezet te zijn geweest door de Duitsers. In deze tijd van terugblikken besteden we in de Fotorubriek aandacht aan de kerkklokkenroof. In heel Nederland vorderde eind 1942/begin 1943 de bezetter de klokken: ongeveer 4660 klokken met een totaalgewicht van bijna 2000 ton. In januari 1943 deden de klokkenrovers Diessen aan. De klokken werden nog eenmaal geluid bij wijze van afscheid, hetgeen voor veel Diessenaren een bijzonder emotionele ervaring was. Daarna werden de drie klokken uit de toren gehaald. Ze bleven nog enige tijd op een weitje bij de toren staan en enkele jongelui hebben nog even overwogen ze te laten onderduiken. Gezien het grote gewicht (de zwaarste klok woog ruim 800 kilo) zou daar echter een grote groep mannen voor nodig zijn geweest, waarmee het gevaar voor uitlekken te groot werd. Bovendien was het niet uitgesloten dat de Duitsers na het verdwijnen van een van de klokken represaillemaatregelen zouden treffen. De klokken werden op 9 februari 1943 op een platte wagen afgevoerd. Na de oorlog, in 1947, kwamen er nieuwe klokken, die plechtig door de pastoor werden ingewijd.
Cadeautip:
In het boek over Diessen in oorlogstijd 1940-1945 In bange en in blije dagen is de klokkenroof ook beschreven. Dit boek is nog verkrijgbaar 9 bij Fotostichting Diessen, via onderstaande contacten of op deze website via ons bestellijst
De kerkklokken liggen op een platte wagen op een weiland vr de kerk; op de achtergrond molen De Onvermoeide van Teurlings aan de Heuvelstraat (1 februari 1943).