Drievoudig jubileum voor Fotostichting Diessen.

De Fotostichting Diessen viert in 2017 maar liefst 3 jubilea: haar 25-jarig bestaan, de 25e editie van Hers en geens dur Diessen en de 1000e Fotorubriek.

De Fotostichting is op 4 december 1991 opgericht door een aantal personen die eerder betrokken waren bij het samenstellen en uitgeven van het fotoboek ‘Wat Dies… meer zij’. Het positieve eindsaldo van genoemd boek vormde het startkapitaal van de stichting.

De stichting heeft ten doel het op verantwoorde wijze vormen, beheren en raadpleegbaar maken van collecties foto's, films en ander beeldmateriaal met betrekking tot het leven in de voormalige gemeente Diessen.

De Fotostichting beheert diverse collecties (onder andere die van Gust de Vries, Harrie Sevens en de gemeente Diessen), in totaal gaat het om duizenden foto's en negatieven, waarvan de oudste dateren van voor 1860.

Het bestuur van de Fotostichting bestaat momenteel uit voorzitter Ad van Doormaal, secretaris Hennie van Nieuwkuijk, penningmeester Wil Vennix en bestuursleden Gérard Hordijk, Henk van Tilburg (tevens dorpsfotograaf), Peet van Hoof en Ad van Korven.

Binnenkort leest u hier meer over de activiteiten waarmee we onze jubilea luister gaan bijzetten. Bijgaand het fraaie logo dat Ton Derks ontwierp voor ons jubileumjaar. De kleuren blauw en geel herinneren aan de voormalige gemeente Diessen.


Terug hoofdpagina