Fotostichting Diessen wordt Stichting Erfgoed Diessen

Natuurlijk kent ‘iedereen’ in Baarschot, Haghorst, Diessen en omgeving de Fotostichting Diessen. Na bijna dertig jaar wijzigt deze actieve club zijn naam in ‘Stichting Erfgoed Diessen’. De naam verandert maar wat ongewijzigd blijft, is de zorg en liefde voor het erfgoed in onze dorpen. Hoewel de naam Fotostichting inmiddels is ingeburgerd, dekt de vlag de lading eigenlijk niet meer: mensen denken daarbij vaak aan een club van hobbyfotografen. De zorg voor foto’s is voor ons belangrijk en heeft ook aan de wieg van onze stichting gestaan, maar we doen veel meer. Vandaar de nieuwe naam Stichting Erfgoed Diessen.
De statutaire doelstelling van de stichting is aangepast aan hetgeen we in feite al doen, namelijk het behouden en vergroten van de kennis over het lokale materiële en immateriële erfgoed in de dorpen Diessen, Haghorst en Baarschot (voormalige gemeente Diessen). Het verzamelen en beschrijven van foto’s blijft een hoofdactiviteit, net als het vastleggen van actuele ontwikkelingen door de dorpsfotograaf. Daarnaast houdt de stichting zich ook bezig met het vastleggen en bewaren van historische bronnen, volksverhalen en volksgebruiken, en werken we mee aan boeken, tijdschriften en tentoonstellingen. Zoals gezegd werden de meeste van de genoemde activiteiten door de Fotostichting Diessen al ondernomen. Neem als voorbeeld de ’12 mei 1940-brug’, waarvoor onze stichting het initiatief heeft genomen. Een duidelijk voorbeeld van de zorg voor ons lokale erfgoed.
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo. Onze onvolprezen Diessense kunstenaar Ton Derks heeft dit voor ons ontworpen. Centraal in het logo staan de Willibrorduskerk en de beker uit het wapen van de voormalige gemeente Diessen. Deze iconen geven weer dat onze stichting het materiële en immateriële erfgoed van de dorpen Diessen, Haghorst en Baarschot wil koesteren, bewaren en uitdragen. De wolk achter de kerk staat voor de ‘cloud’ waarin we de foto’s, verhalen en andere te bewaren items opslaan. Het fototoestel herinnert aan onze ontstaansgeschiedenis uit de Fotostichting Diessen, die op haar beurt is voortgekomen uit het fotoboek ‘Wat Dies… meer zij’. De gele halve cirkel tenslotte staat voor de verbinding die wij met en tussen de inwoners van onze gemeenschap willen vormen. De kleuren geel en blauw zijn ontleend aan de (voormalige) Diessense gemeentevlag.
Meer informatie vindt u op www.erfgoeddiessen.nl of onze Facebookpagina.