Pleidooi voor eerbetoon aan 11 gesneuvelde Franse soldaten:
12 mei 1940-brug

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Frankrijk stuurde direct troepen om het Nederlandse leger te helpen bij de strijd tegen de Duitsers. In dat kader arriveerden op 11 mei 1940 Franse soldaten in Diessen. Ze betrokken hier stellingen en bliezen ook de brug over de Reusel (thans Julianastraat/Beerseweg) op. Op 12 mei arriveerden de Duitsers en werd er fel gevochten. Naast drie inwoner
s van Diessen sneuvelden daarbij elf Franse soldaten. Ze werden in eerste instantie provisorisch begraven en na drie dagen herbegraven op het Diessense kerkhof. In 1949 zijn vier van hen overgebracht naar Frankrijk, de overige zeven naar de Algemene Franse Begraafplaats te Kapelle.

Buiten het nog bestaande kruis op het kerkhof (zie foto) en hun namen op het oorlogsmonument aan de Kerksingel herinnert in Diessen niets aan het offer dat deze jongemannen hebben gebracht voor de verdediging van de vrijheid, ver van huis in een vreemde omgeving. Wil Vennix heeft in 2017 in een artikel over straatnamen het “storende tekortkoming” genoemd dat er in Diessen geen enkele straat naar de elf Franse soldaten is vernoemd.

De Fotostichting Diessen heeft dit punt opgepakt en stelt voor om de brug in de Julianastraat/Beerseweg de naam "Pont du 12 mai 1940 - 12 mei 1940-brug" te geven. Tegen beide brugleuningen zou dan een metalen kunstwerk (vergelijkbaar met hetgeen voor de brug in Baarschot is gemaakt) kunnen worden bevestigd waarin de naam wordt weergegeven en tevens het thema worden verbeeld. Op een begeleidend bord kan dan nadere toelichting worden gegeven en kunnen de namen van de gesneuvelden worden vermeld.

Waarom een eerbetoon aan de Franse soldaten gewenst en nuttig, ja zelfs noodzakelijk is, lijkt ons zonneklaar. Wij zouden zelfs willen spreken van een ereschuld die de Diessense gemeenschap hiermee na bijna tachtig jaar inlost. De brug is een logische plek nu deze destijds door de Fransen, ter verdediging van Diessen, is opgeblazen en de meeste Fransen in die omgeving zijn gesneuveld.

Het initiatief voor dit eerbetoon is genomen door de Fotostichting Diessen en wordt ondersteund door de Werkgroep 75 Jaar Vrijheid Hilvarenbeek, Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus, Dorpscoöperatie Wij-Wel, Coöperatie Haghorst en Comité Baarschot/Leefbaar Baarschot.
Op het Diessense kerkhof herinnert nu nog een kruis aan de elf Franse soldaten die hier zijn gesneuveld. Links het kruis dat herinnert aan Diessenaar Jan de Vries, die in 1940 sneuvelde op
Zo zag het collectieve graf van de Franse soldaten op het Diessense kerkhof er oorspronkelijk uit.