Monument voor Franse soldaten komt er: de ’12 mei 1940-brug’

Toen Duitsland op 10 mei 1940 zonder aankondiging het tot dan toe neutrale Nederland binnenviel, schoten Franse troepen onmiddellijk te hulp. Op 11 mei 1940 arriveerden Franse soldaten in Diessen, toebehorend aan het 4e Regiment Dragons Portés en het 4e Regiment Cuirassiers. Ze betrokken hier stellingen om de oprukkende Duitse troepen tegen te houden en bliezen in dat kader onder meer de brug over de Reusel (thans Julianastraat/Beerseweg) op. Op 12 mei arriveerden de Duitsers en werd er fel gevochten. Naast drie inwoners van Diessen sneuvelden daarbij elf Franse soldaten. Ze werden in eerste instantie provisorisch begraven en na drie dagen herbegraven op het Diessense kerkhof. In 1949 zijn vier van hen overgebracht naar Frankrijk, de overige zeven naar de Algemene Franse Begraafplaats te Kapelle.

Buiten het nog bestaande kruis op het kerkhof en hun namen op het oorlogsmonument aan de Kerksingel herinnert in Diessen niets aan het offer dat deze jongemannen hebben gebracht, ver van huis in een vreemde omgeving. Wil Vennix heeft bij de presentatie van zijn eerste straatnamenboekje in 1987 er al voor gepleit om een straat naar Fransen te vernoemen, maar dat idee is door de gemeente nooit opgepakt. Reden voor de Fotostichting Diessen om in 2019 een concreet initiatief te nemen voor de realisatie van permanent eerbetoon rondom de brug in de Beerseweg/Julianastraat. Het voorstel was om deze brug om te dopen in ’12 mei 1940-brug’ (een vondst van Ad van Doormaal) en tegen beide brugleuningen een metalen kunstwerk te bevestigen waarin het thema wordt verbeeld.

Dat voorstel heeft erg veel bijval gekregen van inwoners en lokale organisaties. Maar gelukkig ook van officiële zijde: zowel de gemeente als de provincie hebben direct hun volledige medewerking toegezegd, de provincie heeft bovendien een budget toegekend. Ton Derks heeft vervolgens een fraai ontwerp gemaakt voor de brugleuningen en Reijrink Staalconstructie staat op het punt om deze te gaan produceren. Wil Vennix en Ad van Doormaal van de Fotostichting Diessen hebben in de tussentijd verwoede pogingen gedaan om meer informatie over de elf Fransen naar boven te krijgen. Ook hebben we contact gezocht naar nabestaanden van de hier gesneuvelde soldaten, wat in één geval gelukt is.

12 mei 2020, 80 jaar na dato, was uiteraard de logische datum om het monument te onthullen. Maar door de corona-perikelen is het niet mogelijk om dan een bijeenkomst te organiseren. We zijn daarom genoodzaakt om de plechtige onthulling uit te stellen. Hopelijk lukt het in het najaar wel, we zullen u tijdig berichten over de nieuwe datum.

Het kruis op het graf van de elf Franse soldaten, toen ze nog op het Diessense kerkhof begraven lagen. Vier zijn er later overgebracht naar Frankrik, zeven zijn herbegraven op de Franse oorlogsbegraafplaats in het Zeeuwse Kapelle

Een Franse tank voor de kapotgeschoten boerderij Van Rijthoven. Dit beeld is verwerkt in het monument voor de Franse soldaten.

Beeld van de Franse oorlogsbegraafplaats in het Zeeuwse Kapelle. Hier liggen zeven in Diessen gesneuvelde militairen als 'onbekende soldaat' begraven.

De ruïne van een boerderij die bij de gevechten tussen Fransen en Duitsers kapotgeschoten is.

Herinneringsmonument op de begraafplaats in Kapelle, met de namen van alle soldaten die hier (her)begraven zijn.