EEN STRAATJE OM (40)

door Wil Vennix

In de jaren 1985-1986 publiceerde Deusone de serie ‘Een straatje om’, waarin toenmalig redacteur Wil Vennix de betekenis van onze straatnamen belichtte. In 1987 werden de artikelen gebundeld in een boekje. Sindsdien zijn in Baarschot, Haghorst en Diessen diverse nieuwe straatnamen vastgesteld, waarvan Wil Vennix telkens in dit blad de achtergrond toelicht.

122. Moutstraat, 123. Hoplaan, 124. Gerstakker
In september 2008 behandelde ik in deze rubriek de naamgeving van de nieuwe woonwijk in Baarschot. Ik schreef dat ik de gekozen naam ‘Brouwershof’ passend vond, maar ook dat ik hoopte dat andere suggesties terug zouden komen als straatnaam in de nieuwe wijk. Dit betrof onder meer het eeuwenoude toponiem Teechoven (ook geschreven als Teekhoven of Teekoven). Zoals u inmiddels in deel 17 van Hers en geens dur Diessen (artikel van Jan van Helvoirt) hebt kunnen lezen, was dit de naam van een boerderij/herberg/brouwerij die in de 17e eeuw achter de huidige Ouwe Brouwerij stond. Na het verdwijnen van dat pand is de naam vermoedelijk overgegaan van het pand op de daar liggende akkers. Gelet op de rijke brouwerijgeschiedenis van Baarschot én op de naam van de wijk, had ik het zeer logisch gevonden om Teechoven als straatnaam te kiezen. Voor de andere straten zou dan gekozen kunnen worden uit de rijke schat aan toponiemen die in Baarschot beschikbaar is. Denk aan welluidende historische namen als Ten Hove (een voorname behuizing, omgeven door een gracht, misschien wel het verdwenen Baarschotse ‘kasteeltje’), Uyleinde (boerderij Moleneind 8), Goudberg, Hoge Hof, Schuurakker en ’t Sluuks Hof (allemaal akkernamen). Ook een vernoeming naar de oude Baarschotse melkfabriek zou ik aardig hebben gevonden.
De gemeente heeft aan de Heemkundige Kring en aan Comité Baarschot advies gevraagd voor de straatnaamgeving in plan Brouwershof. De Heemkundige Kring adviseerde de akkernamen Teechoven, Croldries en Logtenakker en noemde verder de mogelijkheid om een straat te vernoemen naar de Baarschotse brouwersfamilie Beersmans. Comité Baarschot zat op een totaal andere lijn en adviseerde combinaties van mout, hop en gerst met straat of laan. Met deze ingrediënten van bier haakt men in op de wijknaam Brouwershof. Het college heeft dat advies overgenomen.
Persoonlijk vind ik dat zeer jammer. Moutstraat, Hoplaan en Gerstakker zijn straatnamen die je in heel Nederland kan tegenkomen. Even googelen op internet wijst uit dat Gerstakker en Hoplaan in minimaal vijf andere gemeenten als straatnaam voorkomen. Als je ook andere combinaties van mout, hop en gerst met straat, weg, laan enz. gaat tellen, komen we ongetwijfeld nog veel hoger uit. Kortom, het zijn volledig inwisselbare namen en op geen enkele wijze onderscheidend voor Baarschot. Naar mijn mening een gemiste kans, zeker nu er volop alternatieven voorhanden zijn die wél door en door Baarschots zijn.
Op dit maďsveld achter de stallen van de Wit komt Brouwershof. Er zijn nog enkele achterzijden van huizen zichtbaar van de Heikant.
106a. De Buskes
In december 1998 werd ‘De Buskes’ gekozen als naam voor het nieuwe bedrijventerrein tussen de Beekseweg en de Alsie alsmede voor de straat aldaar. De Buskes was de naam van de karakteristieke twee-onder-een-kapwoningen Beekseweg 12-14, die in verband met aanleg van de rotonde het veld moesten ruimen. De Buskes zijn in 1936 gebouwd door het Diessense aannemersbedrijf de firma Van Hoof-Van Gestel. De naam is afgeleid van de bosjes - in het Diessens buskes - die toentertijd aan de overkant van de weg stonden. De linkerwoning werd bewoond door de fam. Van Gestel, later fam. Boers. In de rechterwoning woonden achtereenvolgens de families Borgmans, De Graaf en De Brouwer. Sinds kort moeten ook rotondes een officiële naam hebben en voor de rotonde in de Beekseweg is gekozen voor De Buskes. De Heemkundige Kring adviseerde Zandligt, maar de gemeente vreesde voor verwarring met naburige accommodatie van de tennisvereniging. Bovendien werd De Buskes in een peiling door het Belangenorgaan Diessen het meest genoemd.
"De Buskes" toen
Situatie nu met bedrijventerrein "De Buskes"
Dit pad naar de locatie de Wit loopt parallel met het gedeelte van de Baarschotsestraat op de hoogte van de Ouwe Brouwerij. Op het maďsveld komt Brouwershof.
Dit is de scheiding tussen de gepachte akker van Rogier Nooijens en het toekomstige Brouwershof.