121. Wildertsedijk
Wel nieuw is de Wildertsedijk. Als officiële straatnaam tenminste, want de naam zelf wordt al langer gehanteerd in gemeentelijke stukken. Het is de zandweg die van de Lage Haghorst (tussen de nummers 31, fam. Van Doormaal, en 33, fam. De Kroon) het Broek in loopt, de Willekensdreef kruist en dan de Reusel oversteekt naar de waterzuivering. Jan van Helvoirt vermeldt in Haghorst Ons Dorp (blz. 121) dat Wildert een andere naam is voor woeste gronden of gemeint. ‘Welder’ komt van dezelfde oorsprong. In een nog verder verleden werd deze zandweg Scheurkes Straat genoemd. De naam Wildertsedijk zou zijn gegeven na de ruilverkaveling van ‘t Diessens Broek in de jaren ’30. In de volksmond staat deze weg bekend als de ‘Dwarse Broekweg’.
Deusone 30-10-09:
EEN STRAATJE OM (39)

door Wil Vennix

In de jaren 1985-1986 publiceerde Deusone de serie‘Een straatje om’, waarin toenmalig redacteur Wil Vennix de betekenis van onze straatnamen belichtte. In 1987 werden de artikelen gebundeld in een boekje. Sindsdien zijn in Baarschot, Haghorst en Diessen diverse nieuwe straatnamen vastgesteld, waarvan Wil Vennix telkens in dit blad de achtergrond toelicht.

Vier nieuwe (?) straatnamen in Diessen
Zoals ik al in eerdere afleveringen van deze serie heb gemeld, zijn de diverse overheden in ons land momenteel doende om een aantal ‘basisregistraties’ op te zetten. Voor de openbare ruimte gebeurt dat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en elke gemeente werkt dat uit in een ‘Namenregister van de openbare ruimte’. De reeds bestaande straatnamen zijn in 2006 opnieuw vastgesteld en sindsdien zijn diverse malen namen toegevoegd. Soms voor nieuw aangelegde straten, maar ook voor reeds lang bestaande straten, wegen en paden die voorheen geen officiële naam hadden (bijvoorbeeld omdat er geen woningen aan staan). Op 10 maart 2009 heeft het college in de voormalige gemeente Diessen in dit kader vijf nieuwe straatnamen toegekend, vier in de kern Diessen en één in Haghorst. Die vier in Diessen zijn echter niet echt nieuw. De straatnaam De Alsie is al in 2008 vastgesteld en de Bremstraat kreeg zijn officiële naam zelfs al in 1955.
De Van Wettenstraat is wel een interessante, want in 1986 gaf de gemeenteraad deze naam aan de weg die aangelegd zou worden achter de Willibrordusschool. Het zou een insteekweg worden vanaf de Theresiastraat, tegenover de Eenhoorn. Jaren later besloot de gemeente deze weg niet aan te leggen omdat de school dan volledig zou worden opgesloten en geen uitbreidingsmogelijkheden meer zou hebben. Bovendien konden door direct aan de Theresiastraat te bouwen bijna evenveel woningen worden gebouwd als aan een insteekweg. Het college heeft nu besloten om deze naam toe te kennen aan het zijweggetje van de Hoogbocht naar het speeltuintje en de achterzijde van de woningen aan de Kruisberg. De weg is daarmee per saldo slechts enkele meters ‘verschoven’. Maria Theresia van Wetten was dienstbode bij de Diessense pastoor en liet bij haar dood in 1873 f 10.000 na voor de stichting van een klooster (het latere Theresiagesticht).
Het voormalige zusterskerkhof in de voormalige kloostertuin, met het monument ter nagedachtenis aan de Zusters van Liefde en links daarvan de grafsteen van Maria Theresia van Wetten. De grafsteen heeft als inscriptie: Hier rust Maria Theresia van Wetten, geb. te Oerle, overl. te Diessen 19 Feb. 1873, oud 67 jaren. Op de achtergrond het grasveld achter de Willibrordusschool, waarop aanvankelijk de Van Wettenstraat was gepland.
Dit zijweggetje van de Hoogbocht heet voortaan officieel Van Wettenstraat. Oorspronkelijk was deze naam bedoeld voor de weg die aan de rechterkant van de beukenhaag op de achtergrond was gepland, maar die er nooit is gekomen. Achter het speeltuintje rechts ligt het voormalige zusterskerkhof, met ook de grafsteen van Maria Theresia van Wetten. (foto's gemaakt door Henk van Tilburg/Fotostichting Diessen)
De vierde toegekende straatnaam is de IJzerberglaan, maar die straat ligt niet in Diessen (of Baarschot), maar in Esbeek. Het is de zandweg die van de Larestraat naar de Kinderlaan loopt. Hoe de gemeente erbij komt deze straatnaam onder de kern Diessen te rangschikken, is mij onbekend en kon men desgevraagd ook niet toelichten.