Hers en geens dur Diessen deel 21 bevat een hoofdstuk over ontginningen in Diessen door Zeeuwen. In dat hoofdstuk wordt verwezen naar bijgaand artikel van J.H. Ringrose en A.C. de Vooys: De gemeente Diessen; bijdrage tot een sociaal-geografische monografie, in: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, september 1936.

                        (Klik hier voor het artikel
van J.H. Ringrose en A.C. de Vooys)